Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza funkcjonalna bHLH137 w burakach - zdefiniowanie roli w odpowiedzi na zasolenie i tolerancji stresu solnego.

2021/43/D/NZ9/00302

Słowa kluczowe:

bHLH137 Beta vulgaris Beta maritima stres solny szok solny czynnik transkrypcyjny roślina transgeniczna transkryptom metylom siRNA miRNA histony

Deskryptory:

  • NZ9_1: Naukowe podstawy agronomii
  • NZ9_9: Biotechnologia środowiskowa
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii

woj. kujawsko-pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Monika Skorupa 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 357 860 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-07

Zakończenie projektu: 2025-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.