Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ulepszenie strategii zarządzania zagrożeniami naturalnymi w strefie brzegowej morza poprzez powiązanie form i osadów sztormowych z pomiarami instrumentalnymi – STORMLINK

2021/43/D/ST10/00185

Słowa kluczowe:

wezbrania sztormowe zmiana klimatu stożki przelewowe geozagrożenia GIS Morze Bałtyckie,

Deskryptory:

  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_6: Ewolucja Ziemi, sedymentologia, tektonika, geologia regionalna, geologia morska, geologia planetarna
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Damian Moskalewicz 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 771 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-14

Zakończenie projektu: 2025-06-13

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.