Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Elektrony nierównowagowe sprzężone z fononami

2021/43/P/ST3/03293

Słowa kluczowe:

Fotoemisja wspomagana plazmonami i efekt Augera Nieliniowe sprzężenie elektron-fonon Polarony i efekt screeningu Nierównowagowe izolatory ekscytonowe Dynamika stanów Zhang-Rice'a w NiO

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST4_4: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
  • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Yaroslav Pavlyukh 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: POLONEZ BIS 1 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 132 534 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-01

Zakończenie projektu: 2024-08-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.