Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W kierunku rozwoju nowych funkcjonalnych nanomateriałów: Ustalenie zależności wytwarzanie-struktura-właściwości dla pojedynczych nanocząstek stopów binarnych

2021/43/B/ST5/00320

Słowa kluczowe:

Stopy binarne nanocząstki fazy metastabilne wzory mieszania stopów Separacja faz in situ TEM AFM Skaningowa mikroskopia termiczna EELS powierzchniowy rezonans plazmonowy kinetyka przemian fazowych płyn przechłodzenie podczas krzepnięcia,

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST5_4: Cienkie warstwy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Oleksandr Kryshtal 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 605 520 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-21

Zakończenie projektu: 2026-07-20

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.