Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie wpływu zmian klimatu i antropopresji na ewolucję rzeki anastomozującej

2021/43/D/ST10/02439

Słowa kluczowe:

model hydrologiczny model hydrodynamiczny presje antropogeniczne zmiany klimatu hydromorfologia transport rumowiska

Deskryptory:

  • ST10_13: Geoekosystem: powiązania atmosfera-morfosfera-litosfera, pedosfera, hydrosfera, biosfera, antroposfera
  • ST10_10: Hydrogeologia, hydrologia, obieg wód, zanieczyszczenia wód

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytut Inżynierii Środowiska

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Paweł Marcinkowski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 915 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-27

Zakończenie projektu: 2025-06-26

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.