Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rozwój radioznaczników emitujących trzy fotony do obrazowania pozytonium

2021/43/B/ST2/02150

Słowa kluczowe:

J-PET Detektory cząstek Tomografia PET Radioizotopy medyczne Cyklotron Emitery 3-gamma Emitery beta+gamma Tarcza jądrowa Skand–44 44m Arsen-72

Deskryptory:

  • ST2_3: Fizyka jądrowa
  • ST2_20: Inne zagadnienia pokrewne
  • NZ1_3: Biofizyka

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Paweł Moskal 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 22 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 2 534 130 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-21

Zakończenie projektu: 2026-07-20

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.