Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Projektowanie niestechiometrycznych kationowo perowskitów podwójnych z nanokatalitycznym wydzielaniem in situ dla poprawy wydajności symetrycznych ogniw SOFC

2021/43/D/ST5/00824

Słowa kluczowe:

wydzielanie in situ nanokatalizator perowskity podwójne materiały elektrodowe symetryczne ogniwa SOFC

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energetyki i Paliw

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kun Zheng 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 590 840 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-04

Zakończenie projektu: 2025-07-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.