Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Łączenie domen optycznych i mikrofalowych poprzez nieliniową optykę kwantową opartą na atomach rydbergowskich

2021/43/D/ST2/03114

Słowa kluczowe:

atomy rydbergowskie konwersja optyczno-mikrofalowa obrazowanie optyczne obrazowanie superrozdzielcze multipleksing momenty dipolowe optyka nieliniowa mieszanie fal

Deskryptory:

  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
  • ST2_10: Optyka kwantowa i informacja kwantowa
  • ST2_9: Optyka, optyka nieliniowa i nanooptyka

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Michał Parniak-Niedojadło 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: SONATA 17 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 720 932 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-24

Zakończenie projektu: 2025-06-23

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.