Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Correlation aspects of interacting quantum systems in reduced dimensionality

2021/43/P/ST2/02904

Słowa kluczowe:

Interacting systems low dimension correlation functions Lieb-Liniger model ultracold atoms Bethe ansatz one-dimensional systems

Deskryptory:

  • ST2_8: Ultrazimne atomy i cząsteczki
  • ST2_19: Podstawy fizyki i fizyka matematyczna
  • ST3_15: Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Felipe Taha Sant'Ana 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: POLONEZ BIS 1 - ogłoszony 2021-09-15

Przyznana kwota: 1 033 816 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-11-01

Zakończenie projektu: 2024-10-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.

Niniejszy projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020” na podstawie umowy Nr 665778 o dofinansowanie działań „Marie Skłodowska-Curie”.