Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Nadprzewodnictwo niekonwencjonalne, topologia, oraz silne korelacje elektronowe w układach supersieci moiré

2021/42/E/ST3/00128

Słowa kluczowe:

Niekonwencjonalne nadprzewodnictwo układy silnie skorelowane elektronowo supersieci Moiré stany topologiczne grafen dichalkogenki metali przejściowych

Deskryptory:

  • ST3_8: Magnetyzm i układy silnie skorelowane
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii AGH

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Michał Zegrodnik 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SONATA BIS 11 - ogłoszony 2021-06-15

Przyznana kwota: 1 675 670 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-01

Zakończenie projektu: 2027-06-30

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.