Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Gestość prądu krytycznego i mechanizm kotwiczenia wirów w nadprzewodnikach żelazowych syntezowanych technologią wysokociśnieniową

2021/42/E/ST5/00262

Słowa kluczowe:

Techniki wysokociśnieniowe nadprzewodniki wysokotemperaturowe Krytyczna temperatura przejścia właściwości prądu krytycznego właściwości kotwiczenia fizyka wirów magnetycznych.

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Shiv Singh 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 11 - ogłoszony 2021-06-15

Przyznana kwota: 2 461 296 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-04-01

Zakończenie projektu: 2026-03-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.