Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wyższego obszaru masy układu Kπ w rozpadzie B 0 → K + π − μ + μ − przy eksperymencie LHCb.

2021/41/N/ST2/03478

Słowa kluczowe:

Nowa Fizyka LHCb fizyka cząstek elementarnych fizyka jądrowa analiza danych

Deskryptory:

  • ST2_2: Fizyka cząstek elementarnych
  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Józef Borsuk 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 139 880 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-21

Zakończenie projektu: 2024-01-20

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.