Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Jaka jest przyszłość mikroplanktonu morskiego w obliczu współczesnych zmian klimatycznych - historia czytana z kredowego zapisu kopalnego

2021/41/B/ST10/02994

Słowa kluczowe:

Ocieplenie klimatu kopalne Polycystina otwornice i dinocysty wapienne oscylacje klimatyczne typu współczesnej oscylacji pacyficznej i oscylacji Oceanu Indyjskiego zjawiska typu ENSO zmiany głębokości termokliny kreda

Deskryptory:

  • ST10_8: Paleontologia, stratygrafia, geochronologia
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Bąk 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 946 316 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-12

Zakończenie projektu: 2026-01-11

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.