Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Struktura i nanomagnetyzm pakietów nanorurek węglowych, wypełnionych zorientowanymi fazami magnetycznymi w badaniach TEM in-situ

2021/41/B/ST5/02588

Słowa kluczowe:

nanomagnetyzm nanorurki węglowe nanodruty materiały 2D materiały 1D transmisyjna mikroskopia elektronowa holografia elektronowa mikroskopia Lorentzowska spektroskopia strat energii elektronów

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Sławomir Kret 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 797 320 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-18

Zakończenie projektu: 2026-01-17

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.