Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Epitaksjalne heterostruktury niskowymiarowe zbudowane z chalkogenków o różnej wymiarowości: 2D i 3D.

2021/41/B/ST3/04183

Słowa kluczowe:

Epitaksja z wiązek molekularnych spektroskopia optyczna ekscytony związanie kwantowe materiały dwuwymiarowe dichalkogenki metali przejściowych chalkogenki.

Deskryptory:

  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Wojciech Pacuski 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 067 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-03

Zakończenie projektu: 2026-02-02

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.