Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie relaksacji magnetycznych indukowanych przez oddziaływania spin-fonon w magnesach jednocząsteczkowych wbudowanych w sieci koordynacyjne

2021/41/N/ST4/04432

Słowa kluczowe:

magnetyzm molekularny sieci koordynacyjne kompleksy lantanowców magnesy jednocząsteczkowe relaksacje magnetyczne odziaływania spin-fonon symulacje ab initio obliczenia periodyczne DFT relatywistyczne metody wielokonfiguracyjne

Deskryptory:

  • ST4_4: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
  • ST4_11: Chemia koordynacyjna, supramolekularna
  • ST4_13: Chemia ciała stałego, fizykochemia powierzchni

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Mikołaj Żychowicz 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 180 686 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-03

Zakończenie projektu: 2025-02-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.