Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Kompleksy lantanowców funkcjonalizowane cyjanowymi metaloligandami jako luminescencyjne nanomagnesy molekularne wysoce czułe na bodźce chemiczne i temperaturę

2021/41/B/ST5/02544

Słowa kluczowe:

lantanowce metale przejściowe kompleksy cyjanowe związki koordynacyjne fotoluminescencja magnetyzm molekularny właściwości sorpcyjne sensory chemiczne termometry luminescencyjne multifunkcjonalność

Deskryptory:

  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Chemii

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Szymon Chorąży 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 994 706 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-17

Zakończenie projektu: 2025-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.