Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zamiana światła na ruch w nano-membranach wykonanych z polimerów inspirowanych naturą.

2021/41/B/ST5/03038

Słowa kluczowe:

spektroskopia Brillouina nano-membrany fonony polidopamina właściwości mechaniczne właściwości cieplne spektroskopia laserowa.

Deskryptory:

  • ST5_11: Materiały "inteligentne" – materiały samoorganizujące się, materiały reagujące na bodźce zewnętrzne
  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST3_2: Mechaniczne i akustyczne własności materii skondensowanej, dynamika sieci krystalicznych

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Bartłomiej Graczykowski 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 988 780 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-07-01

Zakończenie projektu: 2025-06-30

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.