Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu efektów skali na wrażliwość na prędkość odkształcenia w nanokrystalicznych stopach o wysokiej entropii

2021/41/N/ST5/02920

Słowa kluczowe:

wrażliwość na prędkość odkształcenia mechanika materiałów twardość moduł Younga indentacja ściskanie kolumn rozciąganie

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST8_8: Mechanika ciała stałego
  • ST5_8: Metale, stopy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Michał Milczarek 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 209 960 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-20

Zakończenie projektu: 2025-01-19

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.