Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania laboratoryjne i terenowe procesów starzenia się wtórnego aerozolu organicznego (SOA) w atmosferze na obszarach pozamiejskich

2021/41/B/ST10/02748

Słowa kluczowe:

zanieczyszczenie powietrza pył zawieszony (aerozol atmosferyczny) frakcja respirabilna PM2.5 starzenie się aerozolu markery aerozolu lotne związki organiczne reakcje chemiczne w hydrometeorach pomiary terenowe zaawansowana spektrometria mas węgiel organiczny i nieorganiczny (OC/EC) kinetyka obliczenia DFT

Deskryptory:

  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
  • ST4_19: Chemia środowiska
  • ST4_21: Inne zagadnienia pokrewne

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Rafał Szmigielski 

Liczba wykonawców projektu: 11

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 911 866 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-04-04

Zakończenie projektu: 2026-04-03

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.