Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania mechanistyczne i strukturalne replikacji wirusów (+)ssRNA

2021/41/B/NZ1/03620

Słowa kluczowe:

wirus (+)ssRNA RNA-zależna polimeraza RNA krystalografia białkowa kriomikroskopia elektronowa

Deskryptory:

  • NZ1_4: Biologia strukturalna
  • NZ1_2: Biochemia
  • NZ1_10: Biologia drobnoustrojów

Panel:

NZ1 - Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym: biologia molekularna, biologia strukturalna, biotechnologia

Jednostka realizująca:

Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Marcin Nowotny 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 2 684 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-01

Zakończenie projektu: 2026-01-31

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.