Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Bioróżnorodność w gradiencie złożoności siedlisk: rola mikrosiedlisk nadrzewnych

2021/41/N/NZ9/03441

Słowa kluczowe:

mikrostruktury nadrzewne drzewa biocenotyczne drzewa siedliskowe awifauna Chiroptera wskaźniki bioróżnorodności lasy pierwotne lasy złożone ekologia lasu

Deskryptory:

  • NZ9_3: Naukowe podstawy leśnictwa
  • NZ8_4: Różnorodność biologiczna
  • NZ9_6: Naukowe podstawy ochrony przyrody

Panel:

NZ9 - Stosowane nauki o życiu: rolnictwo, leśnictwo, ogrodnictwo, rybactwo, żywienie i żywność, biotechnologia środowiskowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Leśny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Fabian Przepióra 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 208 777 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-17

Zakończenie projektu: 2025-01-16

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.