Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badania struktur kwantowych w trójskładnikowych tlenkach II-VI

2021/41/N/ST5/00812

Słowa kluczowe:

półprzewodnik CdO MgO heterostruktury inżynieria przerwy wzbronionej

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
  • ST5_8: Metale, stopy

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Abinash Adhikari 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 135 907 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-18

Zakończenie projektu: 2024-01-17

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.