Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Zastosowanie metody grup krystalitów do dyfrakcyjnego badania mechanizmów odkształcenia plastycznego w steksturowanych materiałach polikrystalicznych

2021/41/N/ST5/00394

Słowa kluczowe:

dyfrakcja lokalizacja naprężeń tekstura krystalograficzna odkształcenie plastyczne systemu poślizgu i bliźniakowania

Deskryptory:

  • ST5_8: Metale, stopy
  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST8_8: Mechanika ciała stałego

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Przemysław Kot 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 139 690 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-25

Zakończenie projektu: 2024-01-24

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.