Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

AnaLIza spektralna zabytkowych atrameNtów z wykorzystaniem uczenia mAszynowego: ALiNA

2021/41/B/ST4/02860

Słowa kluczowe:

archeometria opracowanie nowych metod badawczych badania międzydziedzinowe spektrometria mas ablacja laserowa modelowanie zabytkowe dokumenty proweniencja zagrożenie korozją atramentową

Deskryptory:

  • ST4_5: Chemia analityczna
  • HS2_9: Konserwacja dzieł sztuki, konserwatorstwo
  • ST6_7: Sztuczna inteligencja, systemy inteligentne i wieloagentowe

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Barbara Wagner 

Liczba wykonawców projektu: 7

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 557 191 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-21

Zakończenie projektu: 2025-01-20

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.