Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Dwuwymiarowe materiały magnetyczne jako narzędzie do badania właściwości heksagonalnego azotku boru

2021/41/N/ST3/03579

Słowa kluczowe:

materiały warstwowe heksagonalny azotek boru trihalogenki chromu eksfoliacja magnetyzm emitery kwantowe emitery pojedynczych fotonów fotoluminescencja rozpraszanie ramanowskie

Deskryptory:

  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Katarzyna Ludwiczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 207 278 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-26

Zakończenie projektu: 2025-01-25

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.