Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wielowarstwy PbTe/CdTe, nowy materiał o kontrolowanych właściwościach do detekcji podczerwieni

2021/41/B/ST3/03651

Słowa kluczowe:

epitaksja z wiązek molekularnych wielowarstwy nanokompozyt detektor podczerwieni fotorezystor fotodioda detekcyjność zerwane wiązania atomowe rekombinacja Augera

Deskryptory:

  • ST3_5: Fizyczne własności półprzewodników i izolatorów
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.
  • ST3_9: Oddziaływania materii skondensowanej z wiązkami fotonów, elektronów, itp.

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Grzegorz Karczewski 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 21 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 1 409 200 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-11

Zakończenie projektu: 2026-01-10

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.