Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Ostatnie spojrzenie zmarłego na jezioro… - eschatologiczne wierzenia mieszkańców Pojezierza Mrągowskiego (od pierwszych wieków naszej ery do schyłku starożytności) i ich powiązania z środowiskiem naturalnym

2021/41/N/HS3/03479

Słowa kluczowe:

okres wpływów rzymskich okres wędrówek ludów kultura bogaczewska grupa olsztyńska archeologia krajobrazu archeobotanika archeologia bałtyjska obrządek pogrzebowy

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no
  • HS3_5: Historia kultury (w tym: pamięć historyczna, historia kultury materialnej, historyczne studia kulturowe, zróżnicowanie kulturowe)
  • ST10_15: Paleoklimatologia, paleoekologia

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Aleksandra Barejko 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 207 896 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-18

Zakończenie projektu: 2025-01-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.