Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

ZMIANA - skatalogowanie Zmienności typu MorfologIcznego AktywNych jąder gAlaktyk.

2021/41/N/ST9/02280

Słowa kluczowe:

aktywne jądra galaktyk szerokie linie emisyjne klasyfkacja katalog

Deskryptory:

  • ST9_17: Duże bazy danych: archiwizacja, przechowywanie i analiza
  • ST9_12: Astrofizyka relatywistyczna
  • ST9_11: Astrofizyka wysokich energii: promieniowanie rentgenowskie, gamma, kosmiczne; neutrina

Panel:

ST9 - Astronomia i badania kosmiczne: astrofizyka, astrochemia, astrobiologia, Układ Słoneczny, układy planetarne, astronomia gwiazdowa, galaktyczna i pozagalaktyczna, badania kosmiczne, instrumenty

Jednostka realizująca:

Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

Marzena Śniegowska 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM 20 - ogłoszony 2021-03-15

Przyznana kwota: 99 360 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-04

Zakończenie projektu: 2024-01-03

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.