Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Przechwytywanie korelacji kwantowych z polarytonów

2021/40/C/ST2/00155

Słowa kluczowe:

polarytony korelacje kwantowe emisja kwantowa jednocząstkowy pakiet falowy obliczenia kwantowe

Deskryptory:

  • ST2_10: Optyka kwantowa i informacja kwantowa
  • ST2_7: Fizyka atomowa i molekularna
  • ST3_4: Własności elektronowe materiałów, powierzchni, złącz międzywarstwowych, nanostruktur, itp.

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Juan Camilo López Carreño 

Liczba wykonawców projektu: 1

Konkurs: SONATINA 5 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 527 417 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-04

Zakończenie projektu: 2024-10-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.