Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie, wspomagane przez dane doświadczalne, struktury zespołów statystycznych białek wewnętrznie nieuporządkowanych oraz ich asocjacji

2021/40/Q/ST4/00035

Słowa kluczowe:

białka wewnętrznie nieuporządkowane dynamika białek modelowanie gruboziarniste spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego małokątowe rozpraszanie promieni rentgenowskich spektroskopia mas i sieciowanie chemiczne

Deskryptory:

  • ST4_4: Chemia teoretyczna i obliczeniowa
  • ST4_9: Chemia biologiczna
  • ST4_2: Metody spektroskopowe i spektrometryczne

Panel:

ST4 - Chemia analityczna i fizyczna: chemia analityczna, metody teoretyczne w chemii, chemia fizyczna/fizyka chemiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Józef Liwo 

Liczba wykonawców projektu: 8

Konkurs: SHENG 2 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 1 630 572 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-02-01

Zakończenie projektu: 2025-01-31

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.