Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

W kierunku zintegrowanej metody obliczeniowej "modelowanie molekularne - uczenie maszynowe (MM-ML)" wspierającej projektowanie nanonośników dostarczających leki do mózgu

2021/40/Q/ST5/00117

Słowa kluczowe:

zależności struktura-właściwości zaawansowane i funkcjonalne nanomateriały o zaprojektowanych właściwościach metody obliczeniowe systemy dostarczania leków do mózgu

Deskryptory:

  • ST5_10: Materiały /nanomateriały funkcjonalne, nanocząstki
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • NZ7_14: Farmacja, farmakoterapia, farmakologia

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Puzyn 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: SHENG 2 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 941 352 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-09-30

Zakończenie projektu: 2025-09-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.