Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Opracowanie wysoce selektywnych, funkcjonalnych sorbentów do procesów ekstrakcji litu z roztworów wodnych

2021/40/C/ST8/00137

Słowa kluczowe:

adsorpcja lit modyfikacja adsorbentów żywice chelatujące

Deskryptory:

  • ST8_1: Inżynieria chemiczna, chemia techniczna, inżynieria środowiska, inżynieria sanitarna, inżynieria procesowa

Panel:

ST8 - Inżynieria procesów i produkcji: projektowanie wyrobów, projektowanie i sterowanie procesami produkcji, konstrukcje i procesy budowlane, inżynieria materiałowa, systemy energetyczne

Jednostka realizująca:

Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Metali Nieżelaznych

woj. śląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Krzysztof Rajczykowski 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATINA 5 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 645 334 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-08

Zakończenie projektu: 2024-10-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.