Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ strukturalnych przejść fazowych indukowanych czynnikami fizycznymi i chemicznymi na właściwości optyczne nieorganicznych perowskitów: badania teoretyczne i eksperymentalne.

2021/40/Q/ST5/00336

Słowa kluczowe:

Monitorowanie luminescencji perowskity nieorganiczne przejścia fazowe wysokie ciśnienia hydrostatyczne ciśnienie chemiczne

Deskryptory:

  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST3_15: Fizyka statystyczna fazy skondensowanej, przejścia fazowe, szum i fluktuacje itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Andrzej Suchocki 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SHENG 2 - ogłoszony 2020-12-15

Przyznana kwota: 1 729 300 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-01-03

Zakończenie projektu: 2025-01-02

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.