Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Określenie heterogenności mikrośrodowiska immunologicznego doświadczalnych glejaków o zdefiniowanym genotypie i ich odpowiedzi na immunoterapię z wykorzystaniem multi-omiki pojedynczych komórek

2020/39/B/NZ4/02683

Słowa kluczowe:

Transkryptomika pojedynczych komórek mikrośrodowisko nowotworu mikroglej,makrofagi odpowiedź przeciwnowotworowa złośliwe glejaki genetyczne modele mysich glejaków immunoterapia inhibitory immunologicznych punktów kontrolnych.

Deskryptory:

  • NZ6_3: Immunologia zwierząt
  • NZ4_4: Patofizjologia ogólna
  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika

Panel:

NZ4 - Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów: budowa i czynność układów, narządów i organizmów ludzi i zwierząt, metody diagnostyki i terapii, medycyna doświadczalna, onkologia doświadczalna, podstawy nauk neurologicznych, farmacja, farmakoterapia

Jednostka realizująca:

Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 2 501 600 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-15

Zakończenie projektu: 2025-07-14

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.