Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Analiza funkcjonalna nowych, potencjalnie onkogennych miRNA w klasycznym chłoniaku Hodgkina

2020/39/B/NZ2/01004

Słowa kluczowe:

onkogenne miRNA cHL ziarnica złośliwa

Deskryptory:

  • NZ2_2: Genomika, transkryptomika i epigenomika
  • NZ2_1: Genetyka molekularna
  • NZ5_3: Patogeneza chorób człowieka

Panel:

NZ2 - Genetyka, genomika: Genetyka molekularna, genomika, proteomika, bioinformatyka, biologia systemowa, epidemiologia molekularna

Jednostka realizująca:

Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Giefing 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 162 172 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-30

Zakończenie projektu: 2024-06-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.