Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Niskofononowe aktywne szklano-ceramiczne falowody wytwarzane metodą laserowo indukowanej krystalizacji

2020/39/D/ST5/02287

Słowa kluczowe:

krystalizacja indukowana laserami transparentne szkło-ceramiczne falowody jony ziem rzadkich luminescnecja

Deskryptory:

  • ST5_6: Materiały porowate, ceramiczne, szkła
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Magdalena Leśniak 

Liczba wykonawców projektu: 9

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 233 420 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-04

Zakończenie projektu: 2024-10-03

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.