Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Poprawa wyników modelowania stężeń PM2.5 i PM10 poprzez zastosowanie regresji ważonej geograficznie (AQ-GWR)

2020/39/B/ST10/01174

Słowa kluczowe:

modelowanie jakości powietrza pył zawieszony regresja ważona geograficznie

Deskryptory:

  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Maciej Kryza 

Liczba wykonawców projektu: 5

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 542 778 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-23

Zakończenie projektu: 2024-06-22

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.