Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie kluczowych właściwości strukturalnych nanocząstek warunkujących ich uwalnianie do środowiska oraz transport - FateNANO

2020/39/B/ST5/02497

Słowa kluczowe:

nowe nanomateriały zależności struktura-właściwość modelowanie nano-QSPR modelowanie przepływu nanomateriałów modelowanie losów środowiskowych modelowanie uwalniania zjawiska przemian

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST5_1: Właściwości strukturalne materiałów
  • ST4_19: Chemia środowiska

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii

woj. pomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Tomasz Puzyn 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 148 920 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-10-01

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.