Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ fal upałów i susz, wahań poziomów wody i dostępności nutrientów na fluorescencję chlorofilu (SIF), fotosyntezę, parametry spektralne i biofizyczne roślinności torfowiska na gradiencie zmian poziomu wód i składników pokarmowych

2020/39/O/ST10/00775

Słowa kluczowe:

Peatland remote sensing sun-induced fluorescence (SIF) spectral reflectance photosynthetic efficiency productivity CO2 fluxes gross primary productivity (GPP) water table depth heatwaves drought extreme weather events nutrients

Deskryptory:

  • ST10_16: Zmiany /kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego
  • ST10_12: Geodezja, kartografia, systemy informacji geograficznej, teledetekcja i teledetekcja satelitarna
  • ST10_2: Klimatologia, meteorologia, zmiany klimatu

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Radosław Juszczak 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 541 680 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-30

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.