Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Lokalni historycy i zmiana systemowa w Polsce - transfery idei (1984-1998)

2020/39/B/HS3/03282

Słowa kluczowe:

transformacja 1989 w Polsce historia lokalna transfer idei centrum-peryferie,

Deskryptory:

  • HS3_6: Historiografia, teoria i metodologia historii
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Historyczny

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Marta Kurkowska-Budzan 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 281 432 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-11-08

Zakończenie projektu: 2024-11-07

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.