Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Sztuczne domeny magnetyczne bez ścian domenowych w strukturyzowanych magnetycznie ferrimagnetycznych warstwach ziemia rzadka-metal przejściowy (TWIST)

2020/39/B/ST5/01915

Słowa kluczowe:

Prostopadła anizotropia magnetyczna cienkie warstwy ferrimagnetyczne domeny magnetyczne ściany domenowe

Deskryptory:

  • ST5_4: Cienkie warstwy
  • ST5_2: Materiały o strukturze ciała stałego
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

woj. wielkopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Piotr Kuświk 

Liczba wykonawców projektu: 6

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 996 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-09-30

Zakończenie projektu: 2025-09-29

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.