Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Modelowanie składu izotopowego opadów atmosferycznych przy użyciu lagranżowskiej reprezentacji mikrofizyki chmur

2020/39/D/ST10/01220

Słowa kluczowe:

fizyka chmur obliczenia w chmurze efekty izotopowe metody Monte-Carlo

Deskryptory:

  • ST6_12: Obliczenia naukowe, narzędzia modelowania i symulacji
  • ST10_1: Chemia i fizyka atmosfery, zanieczyszczenia atmosfery

Panel:

ST10 - Nauki o Ziemi: geografia fizyczna, geologia, geofizyka, meteorologia, oceanologia, klimatologia, ekologia, globalne zmiany środowiska, cykle biogeochemiczne, zarządzanie zasobami naturalnymi

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Matematyki i Informatyki

woj. małopolskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Sylwester Arabas 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 900 000 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2022-06-01

Zakończenie projektu: 2024-05-31

Planowany czas trwania projektu: 24 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.