Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Wpływ nieekstensywnych entropii na czarne dziury i holografię

2020/39/O/ST2/02323

Słowa kluczowe:

entropia: Tsallisa Renyi Barrowa uogólniona (GUP) i rozszerzona (EUP) zasada nieoznaczoności promieniowanie Hawkinga holograficzna ciemna energia

Deskryptory:

  • ST2_1: Fundamentalne oddziaływania i pola
  • ST9_15: Kosmologia
  • ST2_12: Teoria względności i grawitacja

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Fizyki

woj. zachodniopomorskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Mariusz Dąbrowski 

Liczba wykonawców projektu: 2

Konkurs: PRELUDIUM BIS 2 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 398 640 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-12

Zakończenie projektu: 2025-09-30

Planowany czas trwania projektu: 48 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.