Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Spektroskopia pojedynczych nanokryształów fluorkowych w pomiarach rozkładu temperatury w mikroskali

2020/39/D/ST5/03359

Słowa kluczowe:

spektroskopia pojedynczych molekuł nanokryształy zjawisko wewnętrznej konwersji energii upkonwersja jony ziem rzadkich

Deskryptory:

  • ST5_13: Metody badań materiałów /nanomateriałów
  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Wrocławska

woj. dolnośląskie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Bartosz Krajnik 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 289 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-11-02

Zakończenie projektu: 2024-11-01

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.