Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Neuronowa sieć solidów. Kontakty pomiędzy światem rzymsko-bizantyńskim i barbarzyńskim w świetle połączeń stempli złotych monet znalezionych w Europie i w Azji Środkowej.

2020/39/B/HS3/01513

Słowa kluczowe:

monety późnorzymskie monety wczesnobizantyńskie solidy sieć neuronowa sztuczna inteligencja deep learning technologia rozpoznawania obrazów połączenia stempli monet Barbaricum późny antyk okres Wędrówek Ludów

Deskryptory:

  • HS3_9: Numizmatyka i epigrafika
  • HS3_1: Historia epok dawnych (starożytna, średniowieczna, wczesnonowożytna), historia nowożytna i najnowsza (XIX-XX w.)
  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Uniwersytet Warszawski, Wydział Archeologii

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Kyrylo Myzgin 

Liczba wykonawców projektu: 3

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 786 002 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-30

Zakończenie projektu: 2024-06-29

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.