Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Pierwszy objętościowy kryształ AlGaN dla wydajnych emiterów promieniowania UV - przełamanie barier krystalizacji z wykorzystaniem zarodzi GaN o najwyższej jakości strukturalnej

2020/39/D/ST5/01611

Słowa kluczowe:

azotek glinowo galowy epitaksja krystalizacja z fazy gazowej

Deskryptory:

  • ST3_1: Struktura ciał stałych, wzrost i charakterystyka
  • ST5_12: Metody otrzymywania materiałów /nanomateriałów
  • ST8_3: Inżynieria obliczeniowa, komputerowe wspomaganie modelowania, projektowania i produkcji

Panel:

ST5 - Synteza i materiały: otrzymywanie materiałów, związki struktury z właściwościami, nowoczesne materiały o założonych właściwościach, architektura (makro)molekularna, chemia organiczna, chemia nieorganiczna

Jednostka realizująca:

Instytut Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Tomasz Sochacki 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA 16 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 1 459 800 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-06-18

Zakończenie projektu: 2024-06-17

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.