Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Rekonstrukcja głównych centrów osadniczych w północnej i zachodniej części gór Lasithi (Kreta) w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza (ok. 3100-900 r przed Chr.): rekonesans archeologiczny, badania topograficzne i wykopaliskowe.

2020/39/B/HS3/00820

Słowa kluczowe:

Grecja Kreta epoka brązu wczesna epoka żelaza osadnictwo obronne osadnictwo w górach

Deskryptory:

  • HS3_8: Archeologia (w tym: archeologia Grecji i Rzymu; archeologia Egiptu i Nubii, archeologia Bliskiego Wschodu, archeologia Nowego Świata, archeologia pradziejowa, archeologia protohistoryczna, archeologia wczesnośredniowieczna, archeologia średniowieczna i no

Panel:

HS3 - Wiedza o przeszłości: historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa

Jednostka realizująca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

prof. Krzysztof Nowicki 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: OPUS 20 - ogłoszony 2020-09-15

Przyznana kwota: 225 752 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-07-07

Zakończenie projektu: 2024-07-06

Planowany czas trwania projektu: 36 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.