Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Badanie wpływu nanostrukturalnych periodycznych i kwaziskrystalicznych sieci nanomagnetyków na sprzężenie magnon-foton

2020/38/E/ST3/00578

Słowa kluczowe:

nanotechnologia magnetodynamika rezonans ferromagnetyczny spektroskopia światła Brillouina nanomagnes sprzężenie magnon-foton

Deskryptory:

  • ST3_10: Nanofizyka: nanoelekronika, nanofotonika, nanomagnetyzm, nanoelektromechanika, itp.
  • ST3_7: Spintronika

Panel:

ST3 - Fizyka fazy skondensowanej: struktura, własności elektronowe, płyny, nano-nauka

Jednostka realizująca:

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr Vinayak Shantaram Bhat 

Liczba wykonawców projektu: 4

Konkurs: SONATA BIS 10 - ogłoszony 2020-06-15

Przyznana kwota: 3 664 760 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-03-09

Zakończenie projektu: 2026-03-08

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.