Projekty finansowane przez NCN


Dane kierownika projektu i jednostki realizującej

Szczegółowe informacje o projekcie i konkursie

Słowa kluczowe

Aparatura

Wyczyść formularz

Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w GSI/FAIR

2020/38/E/ST2/00019

Słowa kluczowe:

Zderzenia ciężkich jonów femtoskopia oddziaływania korelacje diagram fazowy QCD chromodynamika kwantowa

Deskryptory:

  • ST2_3: Fizyka jądrowa

Panel:

ST2 - Podstawowe składniki materii: fizyka cząstek elementarnych, jądrowa, plazmy, atomowa, molekularna, gazów i optyczna

Jednostka realizująca:

Politechnika Warszawska, Wydział Fizyki

woj. mazowieckie

Inne projekty tej jednostki 

Kierownik projektu (z jednostki realizującej):

dr hab. Hanna Zbroszczyk 

Liczba wykonawców projektu: 10

Konkurs: SONATA BIS 10 - ogłoszony 2020-06-15

Przyznana kwota: 2 769 400 PLN

Rozpoczęcie projektu: 2021-04-14

Zakończenie projektu: 2026-04-13

Planowany czas trwania projektu: 60 miesięcy (z wniosku)

Status projektu: Projekt w realizacji

Opis Projektu

Pobierz opis projektu w formacie .pdf

Uwaga - opisy projektów zostały sporządzone przez samych autorów wniosków i w niezmienionej formie umieszczone w systemie.